TAMK Virrat

Tampereen ammattikorkeakoulu toimii Tampereen lisäksi Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa ja Virroilla. Kunnat ja TAMK allekirjoittivat joulukuussa 2013 vuoden 2016 loppuun saakka kestävän kumppanuussopimuksen. Sen tarkoituksena on varmistaa, että TAMKin osaaminen saadaan lähivuosina entistä vahvemmin alueiden yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

TAMKin maakunnallinen toiminta painottuu jatkossa Virroilla aikuis- ja täydennyskoulutukseen, jonka laajuus voi vaihdella päivän mittaisista ammatillisista tietoiskuista laajoihin erikoistumiskoulutuksiin ja ammattikorkeakoulututkintoihin. Entiseen tapaan on alueellisiin tarpeisiin tarjolla TAMKin tutkimus- ja kehittämisosaamista, opiskelijaharjoittelijoita ja opinnäytetöitä. Uusia yhteistyön muotoja kehitetään paikallisten yhteisöjen ja muiden oppilaitosten kanssa. Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa joustavan mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja Virroilla. Opinnot voidaan lukea hyväksi suoritettaessa myöhemmin ammattikorkeakouluopintoja.

Maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana ovat paikalliset tarpeet, ja niiden löytämiseksi tarvitaan yhteistyötä paitsi kaupunkien myös keskeisten kehittäjätahojen, yritysten, yhdistysten ja työvoimahallinnon kanssa.

Virtain toimipisteessä koulutetaan medianomeja (AMK) viestinnän koulutusohjelmassa ja aikuiskoulutuksessa tradenomeja liiketalouden koulutusohjelmassa sekä agrologeja (AMK) maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Virtain toimipiste toimii Tredun tiloissa. Ammattikorkeakouluopiskelijoita on Virroilla tällä hetkellä noin 220.

Ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seurauksena TAMKin nuorten medianomikoulutus keskitetään Tampereelle vuoden 2015 alusta. Muutos merkitsee vakinaisen tutkintokoulutuksen loppumista Virtain toimipisteestä. Aikuiskoulutus ja avoin ammattikorkeakouluopetus jatkuvat Virroilla muutoksen jälkeenkin.

Kotisivuilta tamk.fi löydät kattavat tiedot Tampereen ammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta ja toiminnasta.