Kieliohjelma

Tiedot tämänhetkisestä Virrat kampuksen oppilaitosten kielitarjonnasta saat PIRKOn, TAMKin ja Virtain lukion kotisivuilta oppilaitosten opinto-ohjelmista:

www.pirko.fi

www.tamk.fi

www.virtainlukio.fi

Tavoitteena Virrat kampuksessa on, että kouluttajien yhteistyöllä pystyttäisiin järjestämään toisen asteen ja ammattikorkeakouluopiskelijoille enemmän ns. harvinaisten kielten tarjontaa.  Samoissa kielten opiskeluryhmissä voisi olla ammattikorkeakoulun, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita, ehkä myös kansalaisopiston opiskelijoita.