Ulkomainen työharjoittelu

PIRKOn kansainvälisen toiminnan ohjeistuksessa mainitaan seuraavaa:

KV-toiminnnan painopisteitämme ovat: EU-maat, Pohjoismaa jat Kiina. Opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan muun muassa hakeutumalla työharjoittelujaksolle, osallistumalla projekteihin tai vaikkapa toimimalla tutorina meille tuleville ulkomaisille vieraille. Kysy ihmeessä yksiköstäsi lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta ja ulkomaan työharjoittelusta! Työssäoppimisjakson kuluihin sinulla on mahdollista saada taloudellista tukea PIRKOn oman apurahan tai erilaisten projektien  kautta.

Nämä tiedot siis löydät  www.pirko.fi -> Ammattiopisto -> Kansainvälinen toiminta

TAMK painottaa kaikkien koulutusalojen opinnoissa kansainvälistä osaamista, jota työelämä edellyttää tulevaisuudessa entistä enemmän. TAMKin opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa tutkinnostaan ulkomailla. Tarjolla on useita mahdollisuuksia, mm. opiskelija- tai harjoittelijavaihto, intensiivikurssit ja erilaiset kansainväliset hankkeet ja projektit. Opiskelua ja harjoittelua ulkomailla tuetaan taloudellisesti.

Tiedot TAMKin kansainvälisestä toiminnasta löytyvät  www.tamk.fi -> Kansainvälisyys opinnoissa

(Tiedot PIRKOn ja TAMKin kotisivuilta)