Vaihto-opiskelu

Tredulla ja Tampereen ammattikorkeakoululla on laaja kansainvälisten yhteyksien verkosto. Lukuvuonna 2010 – 2011 opiskeli TAMKin Virtain toimipisteessä  helmikuun alusta toukokuun loppuun 11 vaihto-opiskelijaa (Alankomaat, Latvia, Liettua, Kreikka, Saksa, Venäjä).

TAMKin IP-ohjelmaan ”Advertising & Marketing Communications” osallistui 44 opiskelijaa ja 8 opettajaa eri maista.  Huhtikuussa toteutettiin suuri kymmenen päivän DIGISOMEMAR IP –ohjelma 60 opiskelijan ja 15 opettajan voimin.

Liiketalouden opiskelijoita on ollut ulkomailla vaihdossa ja harjoittelussa ja heitä osallistuu myös IP- ja Nordplus-ohjelmiin.

Viestinnän koulutusohjelman kansainvälistyminen on myös kehittynyt viimeisten vuosien aikana myönteisesti. Opiskelijoita on ollut ulkomaanvaihdossa Iso-Britannisaas ja USA:ssa.  Kevätlukukaudeksi 2012 odotetaan jälleen vaihto-opiskelijoita.  DIGISOMEMAR IP-ohjelma toteutuu myös keväällä 2012.

TAMKin opiskelijoiden on mahdollista suorittaa osa tutkinnostaan ulkomailla. TAMKilla on yli 300 ulkomaalaista yhteistyökorkeakoulua, johon opiskelijat voivat lähteä 3-12 kuukauden pituiseen opiskelijavaihtoon. Ulkomailla ennakkoon suunnitellut ja hyväksytysti suoritetut opinnot pyritään hyväksymään täysimääräisinä TAMKissa suoritettavaan tutkintoon.  Ulkomaille opiskelemaan lähtevät opiskelijat saavat apurahan, joka kattaa osan matka- ja opiskelukustannuksista. Opiskelijat ovat myös vaihto-opiskelunsa aikana oikeutettuja valtion opintotukikeskuksen myöntämään opintotukeen sekä sen asumislisään.

Opiskelijoiden ei tarvitse välttämättä lähteä Suomesta kansainvälistyäkseen, sillä kansainvälistyminen on TAMKissa osa jokapäiväistä opiskelua. Opiskelijakunta Tamko kouluttaa kansainvälisyystuutoreita, jotka auttavat TAMKiin tulevia vaihto-opiskelijoita opintojen alkuun. TAMKin kansainvälinen tuutoritoiminta on hyvin aktiivista, joten tuutoritoimintaan osallistuminen on hyvä tapa saada kavereita ja tutustua eri kulttuureihin. Kv-tuutorointi antaa ennen kaikkea elämyksiä ja kartuttaa kielitaitoa. Tuutorit järjestävät monenlaista kulttuuri- ja vapaa-ajan ohjelmaa läpi lukuvuoden. TAMK järjestää aktiivisesti kansainvälisiä konferensseja ja tapahtumia, joista useat ovat osa kansainvälisiä projekteja.

(Tiedot TAMKin kotisivuilta)