Kansainvälistyminen

Tämän päivän opiskelija on huomisen ammattilainen, joka työskentelee yhä kansainvälistyvämmässä maailmassa.

Yhteisen kansainvälistymissuunnitelman mukainen toiminta otetaan ”Virrat kampuksen” erääksi yhteistyömuodoksi kartoittaen kansainvälistymissuunnitelmaan käytettävissä olevat yhteydet ja kv-toimintaan liittyvät tapahtumat ja kontaktit, samoin kuin sisällyttäen kansainvälistymistoimintaan myös vaihto-opiskelijoiden tutustuttaminen kaikkiin kouluihin ja yli koulumuotorajojen menevien henkilökohtaisten kontaktien luominen vaihto-opiskelijoiden ja omien opiskelijoiden välille.

Näillä kansainvälistymisen periaatteilla pyrimme saamaan koko Virrat kampuksen opiskelijoiden käyttöön täällä Virroilla kaikki ne voimavarat, joita meillä on käytettävissä pystyäksemme tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua vaihto-ohjelmiin, suorittaa työharjoitteluaan ulkomaisessa vaihdossa sekä olla vuorovaikutuksessa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.  Näiden kontaktien luomisessa hyödynnetään myös virtolaisten yritysten kansainväliset kontaktit.

Kansainvälistymisen tavoitteiden täyttämiseksi pyritään opiskelijoille järjestämään mahdollisuus valita kieliopintojaan mahdollisimman laajasta kielivalikoimasta yli koulumuotorajojen.  Ainoastaan yhteisellä kielitarjonnalla pystymme ylläpitämään harvinaisten kielten tarjontaa. Näin toteutettuna samoihin kieliopintoihin voisivat osallistua TAMKin, TREDUn, Virtain lukion sekä Virtain kansalaisopiston opiskelijat.

TREDUn kansainvälisen toiminnan tiedot löydät  www.tredu.fi -> Kansainvälinen toiminta.

TAMKin kansainvälisen toiminnan tiedot löydät  www.tamk.fi -> Kansainvälisyys opinnoissa.

Lisätietoja myös TAMKin kansainvälisestä toiminnasta:

Yhteistyökorkeakoulut (TAMKin englanninkieliset sivut)