Opiskelijajärjestöt

Tredulla, TAMKilla ja Virtain lukiolla on kaikilla omat opiskelijajärjestönsä.

Tarkemmat tiedot Tredun oppilaskunnasta ja sen toiminnasta löydät  www.tredu.fi -> Oppilaskunta.

Tredun oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Oppilaskuntatoiminta on myös opiskelijoiden kanava vaikuttaa opiskeluun liittyvissä asioissa, joka toteutuu Tampereen ammattiopistossa koulutuspäällikkötiimin ja erilaisten työryhmien kautta.

Oppilaskunta on lukuvuonna 2011-2012 ollut mukana toteuttamassa Kiva Duuni-tapahtumapäivää yhdeksässä toimipisteissä. Oppilaskunnan hallituksen edustajat ovat olleet mukana Tredun itsearviointi-työryhmissä, laaturyhmässä, tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmässä sekä koulutuspäällikkötiimissä. Oppilaskunnan hallituksen edustaja on valittu Tampereen ammattiopiston ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän yhdistymisen seurantaryhmään.

Lisäksi oppilaskunnan hallitus on jatkanut yhteistyötä Koulutuskeskus Sedun opiskelijakunnan hallituksen kanssa sekä Tampereen alueen toisen asteen oppilaitosten oppilaskuntien hallitusten kanssa käymällä heidän verkostotapaamisissa.

 

TAMKin opiskelijakunnan Tamkon tiedot taas löydät heidän omilta sivuiltaan  www.tamko.fi.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Tamko)

Tamko on kaikkien Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteinen opiskelijakunta. Opiskelijakunnan keskeinen tehtävä on valvoa opiskelijoiden etua koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa. Opiskelijoille Tamko tarjoaa erilaisia palveluita sekä vapaa-ajan toimintaa. Tamko myös koordinoi TAMKin tuutorointia sekä tukee ainejärjestöjen ja kerhojen toimintaa.

Opiskelijakunnan jäseniksi voivat liittyä kaikki Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat. Jäsenet saavat valtakunnallisen SAMOK-opiskelijakortin, jolla saa muun muassa kaikki valtakunnalliset ja paikalliset opiskelijaedut, Kelan ateriatuetun lounaan sekä etuja Tamkon tapahtumista ja palveluista.

Opiskelijakunnan tehtävistä säädetään ammattikorkeakoululaissa. Tamko muun muassa valitsee kaikki opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin toimielimiin. Opiskelijakunta toimii myös jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiä. Opiskelijakunnan tulee omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

 

Opiskelijana Virroilla sinä kuulut oman oppilaitoksesi opiskelijakuntaan siis Tredun, TAMKin  tai Virtain lukion oppilaskuntaan. Olemme kuitenkin keskustelleet lukion ja Tredun opiskelijakuntien yhteistyön tiivistämisestä.  Sillä tavoin saisimme kaikille Virroilla opiskelevalle 600 opiskelijalle enemmän yhteistä opiskelijaelämää.  Sitähän nuoret aina toivovat.