Hankkeet ja projektit

Ammattikorkeakoulun ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen olennaisia opiskelumuotoja ovat erilaiset yritys- ja työelämälähtöiset projektityöt ja näiden osuus Virroilla järjestettävässä koulutuksessa on merkittävä.  Näin ollen koulutusyhteistyön pysyvänä yhteistyömuotona on myös työskentely yhteisissä koulumuotojen rajat ylittävissä projekteissa.

Lukio-opiskelu on kuitenkin luonteeltaan enimmäkseen teoreettista, joten pitkäkestoisia (esim. koko päivän tai useita päiviä kestäviä) käytännön projekteja on opetukseen vaikea sisällyttää, mutta yhteisiä projekteja voidaan kuitenkin toteuttaa esimerkiksi ammattikorkeakoulun elokuvatuotannon ja lukion musiikkiteatteriopintojen kesken.

Tavoitteena on, että Virrat kampus -suunnitelman toteutuksen yhteydessä opiskelijoiden opintoihin liitetään yhä enemmän osallistumista koulumuotojen rajat ylittäviin projekteihin.  Tällöin opiskelija oppii luomaan verkostoja eri alojen ammattilaisiin ja saa rohkeuden työskennellä myös oman oppimisympäristönsä ulkopuolella. Opiskelija saa myös konkreettisen mallin työelämän yhteistyöverkostojen luomisesta ja verkostojen toimivuudesta.

Osallistuessaan koulumuotojen rajat ylittäviin kehittämishankkeisiin opiskelija oppii suunnitelmallista pitkäjänteistä työskentelyä aidossa toimintaympäristössä, samalla hän oppii ratkaisemaan ongelmatilanteita ja jopa kohtaamaan pettymyksiä.  Opiskelija oppii kantamaan vastuuta omasta työskentelystään ja vastaamaan siitä, että työskentely johtaa tavoiteltuun lopputulokseen.

Opiskelija saa laajemman kuvan yhteiskunnasta ja omasta tulevasta työskentely-ympäristöstään ja sen mahdollisesta moninaisuudesta.  Opiskelija saa valmiudet kohdata useamman alan opiskelijoita ja ammattilaisia osallistuessaan todellisen elämän projekteihin. Opiskelija on valmiimpi astumaan työelämään.

Viime aikoina maakuntakorkeakoulutoiminnan puitteissa toteutettuja hankkeita ja projekteja ovat mm. seuraavat:

  • Aktiivisesti ikääntyen Pirkanmaalla, TAMK
  • Tieto-Massi – työhyvinvoinnin johtaminen maatilayrityksessä, TAMK
  • KOTE – koulutus ja työelämä kohtaavat, TAMK
  • Hyvinvoinnin neloskierre, TAMK
  • KESMA – kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun, JAMK+TAMK
  • Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskus, TAMK
  • URA-hanke, TAMK
  • Tampereen korkeakouluopiskelijat seutukuntien voimavaraksi, TAMK+TaY+TTY
  • TyöTae, TaY