Opinnäytetyöt

Tredun ja TAMKin opiskelijoiden opiskeluun liittyy laajoja opinnäytetöitä, joita opiskelijat tekevät yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.  Myös lukion opiskelijoiden monet kirjalliset tehtäväkokonaisuudet saattavat liittyä virtolaiseen elinkeinoelämään.

Maakuntakorkeakoulun koko toiminta pohjautuu alueellisen elinkeinoelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yrittäjät näkevät yhteistyöhankkeet ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun kanssa erittäin hedelmällisinä.  Maakuntakorkeakoulutoiminnan kehittymisen myötä paikkakunnalle saatavissa olevat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat ovat huomattava voimavara yritysten tuotekehityshankkeissa ja muissa yritystoiminnan kehittämishankkeissa.

Esimerkkinä opiskelijayhteistyöstä voidaan mainita ”Parasta paikallista palvelua” –kampanja, jonka logon ja mainonnan TAMKin opiskelijat ovat ideoineet ja toteuttaneet.  Kampanjassa ovat mukana kaikki virtolaiset yrittäjäjärjestöt.

Opinnäytetöiden välitystä hoitaa myös POKO ry:n opinnäytetyöpörssi  www.pokory.fi, joka on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä maakuntakorkeakoulutoiminnasta vastaavien yliopettajien kanssa sekä Virroilla että Mänttä-Vilppulassa.