Työharjoittelu

PIRKOn ja TAMKin opiskelijoiden opiskeluun sisältyy laajoja työssäoppimisen ja työharjoittelun jaksoja.

”Rakentavaa yhteistyötä Virroilla ”  -ohjelman mukaan alueellisten oppilaitosten, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan koulutuskonserni –kuntayhtymän merkitys Virtain kehitykselle on merkittävä.

Oppilaitosten kanssa yhteistyössä suunniteltavien ja toteutettavien hankkeiden kautta voidaan parantaa koko seutukunnan elinvoimaisuutta.  Tällaisia yhteistyöhankkeita ovat esimerkiksi työelämälähtöiset koulutushankkeet ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen.  Harjoittelupaikkojen välittäminen sekä tilojen, koneiden ja henkilöstöresurssien yhteiskäyttö ovat esimerkkejä toiminnoista, joissa oppilaitokset voivat tehdä yhteistyötä yritysten ja yrityspalveluorganisaatioiden kanssa.

Virtolaiset yritykset ovat valmiita järjestämään opiskelijoille hyviä työssäoppimisen ympäristöjä heidän työharjoittelujaksoilleen.  Yritykset ymmärtävät, että paras tapa sitouttaa virtolaiset nuoret myös koulun jälkeen kotiseudulleen on antaa heille jo opiskeluaikana kuva virtolaisista yrityksistä hyvinä työpaikkoina

Työharjoittelu- ja kesätyöpaikkojen välitystä varten Virtain Yrittäjien kotisivuilla www.virtainyrittajat.fi on tiedot niistä yrityksistä, jotka kulloinkin ottavat harjoittelijoita tai tarjoavat kesätyöpaikkoja.